Eljour & Eltjänst i EU AB

Elbesiktning i Stockholm (EIO Eltest)

Med vår breda kompetens och mångåriga yrkesvana inom nyinstallation, eljour och service erbjuder vi våra kunder elbesiktning i Stockholm.

Elanläggningar blir gamla som allt annat i en fastighet. Ju längre den har varit i drift desto större är risken att något går sönder och blir farligt i elanläggningen. Det kan leda till personskador och skador på egendom och i värsta fall att någon förolyckas. Tänk på att även nya elinstallationer som inte är utförda av en behörig elinstallatör och enligt gällande föreskrifter kan vara farliga för liv och egendom.

En elbesiktning som EIO Eltest gör livet säkrare

Det värsta med elinstallationer är att du oftast inte kan se farorna med blotta ögat. Eftersom du som anläggningsinnehavare är ansvarig för elanläggningen i din bostad eller kontor, bör du låta en behörig elinstallatör som är medlem i EIO göra en EIO Eltest.

Testet är en grundlig genomgång och besiktning. Elektrikern testar elcentralen dvärgbrytare och säkringar, går igenom vägguttag och elkablar, gör stickprovskontroller i vägguttag, strömbrytare och kopplingsdosor. Elinstallatören konditionstestar elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. När testet är klart får du ett utförligt protokoll. Elektrikern berättar om elanläggningen är säker eller om det är elfel som behöver rättas till, antingen för att elanläggningen ska uppfylla gällande elföreskrifter eller för att öka standarden. Visar testet att din elanläggning inte är säker och en fara för personskador eller egendom eller att den kan bli bättre, kan elektrikern lämna kostnadsförslag på åtgärderna eller eventuellt åtgärda elfelet omgående om det är akut fel på el och det är stor fara.

Låt den behöriga elinstallatören gå på husesyn i ert hem och göra en elbesiktning. Passa på att fråga elektrikern om tips för tryggare och säkrare el. Vill du vara på säkra sidan låter du elinstallatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel se till att hela anläggningen är jordad och har jordfelsbrytare, montera petskyddade vägguttag. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Så tveka inte – ring oss på 08-31 80 60 redan idag för att boka in en elbesiktning eller ett EIO eltest i Stockholm.

Söker du en elektriker i Stockholm? Läs mer här!