Eljour & Eltjänst i EU AB

Behöver jag anlita en elektriker för att byta strömbrytare?

Då det kommer till att hantera el och utföra installationer så måste man alltid se till säkerheten först. El är livsfarligt och minsta felhantering kan åsamka stor skada – både på person och på material. Ser man till elektricitet så är faktiskt felkopplad sådan en av de vanligaste orsakerna till villabränder. Detta gör att man nästan alltid bör anlita – eller rådfråga – en elektriker innan man ger sig i kast med att hantera något som rör elektricitet. En chansning kan, faktiskt, innebära döden och det är värt att tänka på.

Vissa saker får man som lekman utföra utan att anlita en elektriker eller ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Du kan exempelvis byta lampor, du kan byta lamphållare, du kan byta ut en trasig proppsäkring och du kan montera både sladdströmbrytare och stickproppar.

Oavsett om det gäller stora eller mindre elinstallationer, felsökningar, nyinstallationer, service eller akuta strömavbrott i Stockholm kommer våra elektriker i Stockholm ut och hjälper till, dygnet runt, för att göra era elinstallationer säkra. 

Ring oss på 08-31 80 60 redan idag så kommer våra jour elektriker i Stockholm ut och hjälper till, dygnet runt, i hela Stockholm. Vi har ett brett kunnande, åtar oss alla typer av uppdrag och är självklart medlem i EIO.

Dina egna kunskaper är avgörande

En fråga som är relativt vanlig gällande elektricitet handlar om huruvida man som lekman måste anlita en elektriker för att byta strömbrytare. Svaret är nej – och ja. Du får nämligen byta en strömbrytare i ditt hem, men det förutsätter emellertid också några detaljer.

Strömbrytaren i fråga får högst ha 16 A och vara placerad i en egen kapsling eller dosa. Den andra detaljen – och här återkopplar vi till textens inledning – gäller den egna kunskapen.

Kort sagt: kan du verkligen byta en strömbrytare och vet du vad du gör? Du får bara genomföra ett byte om dina egna kunskaper är tillräckliga.

Anlita en elektriker med Rot-avdraget

Om vi får generalisera i den här frågan så kan vi säga att 7 av 10 saknar dessa nödvändiga kunskaper och att dessa således bör låta en elektriker byta strömbrytare. Det säger vi inte i syfte att tjäna pengar eller för att vara elaka. Det är sagt enbart med en tanke om säkerhet och i syfte att förhindra olyckor.

Vid minsta osäkerhet så ringer man en elektriker och låter denne sköta jobbet. Det kostar inte så många kronor, det tar inte lång tid och idag så är det dessutom möjligt att – genom Rot-avdraget – ytterligare sänka priset för uppdraget.