Eljour & Eltjänst i EU AB

Anlita en rutinerad elektriker i Upplands Väsby

Söker du en rutinerad elektriker i Upplands Väsby kan vi gladeligen välkomna dig till Eljour. Oberoende av uppdragets omfattning kan Eljours professionella elektriker hjälpa dig med allt som innefattar såväl installation av ny el, som service av befintliga elinstallationer.

Skulle du vara i behov av akut hjälp är vår jour snabba på att svara och direkt tillsätta den hjälp som du behöver.

Våra jourhavande elektriker i Upplands Väsby är tillgängliga och kan hjälpa dig med akuta ärenden dygnet runt, året runt.

Elarbeten som vi kan hjälpa till med

  • Elbesiktning där elektrikern konditionstestar elanläggningen för att kunna ge besked om dess komfort, ekonomi, säkerhet samt tekniska standard.
  • Energianalys i syfte att kartlägga och analysera din fastighets energianvändning för att därefter fördela faserna maximalt och spara pengar.
  • Eltermografering för att med värmekamera identifiera elläckor och potentiella riskområden.
  • Uthyrning och akuta inkopplingar av tillfälliga elanläggningar.
  • Installationer och service av såväl nya som befintliga elsystem.
  • 24/7 eljour som snabbt tillsätter en elektriker vid akuta ärenden.

Kontakta oss i Upplands Väsby!

Oavsett om du är bostadsägare eller om du nyttjar en fastighet, står du som ansvarig för elen. Det innebär att du är ansvarig för att en elinstallation blir korrekt utförd och att allt fungerar felfritt därefter. Kort förklarat finns det inte utrymme för misstag eller några alternativa genvägar när det kommer till elarbeten.

Det är inte bara ett krav att du anlitar en behörig elinstallatör vid reparation eller nyinstallation av el. Att ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör med kvalificerad kompetens innebär att elinstallationen med garanti blir utförd på rätt sätt och minimerar dessutom risken för eventuella fel. Två andra viktiga delar i det hela är säkerhetsaspekten som aldrig ska åsidosättas, samt de viktiga garantier som du inte kan få på annat sätt.

Eljour är en rutinerad elfirma i Upplands Väsby som utför såväl akuta som tidsbokade elinstallationer. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med oss, så berättar vi mer.