Eljour & Eltjänst i EU AB

Integritetspolicy

Eljour & Eltjänst i EU värnar om din integritet. Kontakta oss om du har några frågor angående användningen av din Personliga Data så hjälper vi dig.

Genom att använda denna webbplats och / eller våra tjänster, samtycker du till behandlingen av din Personliga Data enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Innehåll

 1. Definitioner
 2. Dataskyddsprinciper
 3. Dina Rättigheter
 4. Insamling av Data
 5. Bearbetning av Data
 6. Delning av Data
 7. Skydd av data
 8. Cookies
 9. Kontakt

Definitioner

Personlig Data – all information relaterad till en identifierad eller identifierbar person.
Bearbetning – all bearbetning av Personlig Data eller delar av Personlig Data.
Dataföremål – en person vars Personliga Data bearbetas.
Barn – en person under 16 år.
Vi / Oss – Eljour & Eltjänst i EU AB

Dataskyddsprinciper

Vi lovar att följa dessa dataskyddsprinciper:

 • Bearbetning är laglig, rättvis, transparent. Vår bearbetningsaktiviteter har lagliga grunder. Vi överväger alltid dina rättigheter före vi bearbetar Personlig Data. Vi förser dig med information gällande bearbetningen på förfrågan.
 • Bearbetning är begränsad till syftet. Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket Personlig Data samlades.
 • Bearbetning görs med minimal data. Vi samlar bara och bearbetar den minsta mängd Personlig Data som krävs för något ändamål.
 • Bearbetning är begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar aldrig din Personlig Data längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa noggrannheten i all Personlig Data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och sekretessen av Personlig Data.

Dataföremål’s rättigheter

Dataföremålet har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du har rätt att veta om din Personliga Data behandlas, vilken data som samlas, varifrån den erhålls samt varför och av vem den behandlas
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av din Personliga Data som samlats in.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av din Personliga Data som är felaktig eller ofullständig.
 4. Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att din Personliga Data raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att när vissa villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av din Personliga Data.
 6. Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av din Personliga Data, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering; och att ej vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
 8. Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla din Personliga Data i maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar din ansökan, kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du missnöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel, såsom att ansöka om skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av din Personliga Data.

Data vi sparar

Information som du har gett oss

Eljour & Eltjänst i EU AB kan få följande typer av information från dig eller om din dator eller enhet (”Information”), vilket kan innehålla information som kan användas för att identifiera dig enligt nedan (”Personligt identifierbar information”):

 • Namn
 • E-post Adress
 • Telefonnummer
 • Aktiviteter eller Innehållsvisning på Eljour & Eltjänst i EU AB
 • Automatiskt Sparad Information ( detaljer nedan )

I vissa fall kan vi begära att du lämnar några av de uppgifter som identifierats ovan för att få specifika produkter eller tjänster. Om du väljer att ej tillhandahålla den information vi begär, kan du fortfarande använda Eljour.eu, men du kommer kanske ej åt vissa funktioner eller tjänster.

När du registrerar dig för att få produkter eller tjänster från Eljour & Eltjänst i EU AB eller lämnar information till Eljour & Eltjänst i EU AB på något annat sätt, godkänner du att du endast lämnar sann, exakt, aktuell och fullständig information.

Information som samlas in automatiskt om dig

Eljour & Eltjänst i EU AB kan automatiskt ta emot och logga vissa typer av information när du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, mobilapplikationer eller andra produkter, inklusive:

 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Mobilenhet
 • IP Adress
 • Internet Leverantör
 • Innehållsvisning
 • Geografisk plats
 • Anslutningshastighet
 • Besökstid
 • Hänvisande webbplats, ansökan eller service
 • Registreringstid

Allmän tillgänglig information
Vi kan samla information om dig som är tillgänglig för allmänheten.

Hur vi använder din Personliga Data

Vi använder din Personliga Data för att:

 • Tillhandahålla Eljour & Eltjänst i EU AB produkter och tjänster
 • Uppfylla dina önskemål
 • Förbättra våra produkter och tjänster
 • Anpassa och skräddarsy din upplevelse på Eljour & Eltjänst i EU AB
 • Operera vår verksamhet
 • Förstå hur användare engagerar med Eljour & Eltjänst i EU AB

Vi använder dina Personliga Data på legitima grunder och / eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår avtal eller uppfyller avtalsförpliktelser behandlar vi din Personliga Data för följande ändamål:

 • Att identifiera dig för kommunikationsändamål
 • Att ge dig en tjänst eller att skicka / erbjuda dig en produkt
 • Att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering

På grund av legitimt intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Att skicka dig personliga erbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • Att administrera och analysera vår kundbas (inköpsbeteende och historia) för att förbättra kvaliteten, sorten och tillgängligheten av produkter / tjänster som erbjuds / tillhandahålls
 • Att genomföra enkäter om kundnöjdhet

Så länge du ej har informerat oss om annat anser vi att erbjuda produkter / tjänster som är likartade med din inköpshistorik / surfning är vårt legitima intresse.

Med ditt samtycke behandlar vi din Personliga Data för följande ändamål:

 • Att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • För andra ändamål har vi begärt ditt samtycke till;

Vi behandlar din Personliga Data för att uppfylla skyldigheter enligt lag och / eller använda din Personliga Data för alternativ enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera Personlig Data som samlats in och att använda sådana uppgifter. Vi använder data som ej omfattas av denna policy när den är anonymiserad. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlas om dig så länge som behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som ej nämns här, men är kompatibla med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta ska vi se till att:

 • Kopplingen mellan syfte, sammanhang och graden av Personlig Data är lämplig för vidare bearbetning;
 • Den vidare bearbetningen aldrig skadar dina intressen och
 • Det finns lämpligt skydd för bearbetning.

Vi informerar dig om ytterligare bearbetning och ändamål.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi delar aldrig din Personliga Data med främlingar. Personliga uppgifter om dig tillhandahålls ibland till våra betrodda partner för att antingen kunna tillhandahålla tjänster till dig eller för att förbättra din kundupplevelse.

Vi delar dina data med:

Behandlingspartner:

 • FS Data

Anslutna tredje parter:

Vi arbetar endast med bearbetningspartners som kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för din Personliga Data. Vi avslöjar din Personliga Data till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi enligt lag är skyldiga att göra det. Vi kan avslöja din Personliga Data till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga skäl för det.

Hur vi skyddar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla din Personliga Data säker. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker. Lagrade data krypteras när det är möjligt.

Trots att vi försöker vårt bästa kan vi ej garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att anmäla lämpliga myndigheter om överträdelser av uppgifter. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsbrott och att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser uppstår.

Barn

Vi har aldrig för avsikt att samla in eller medvetet samla information från barn. Vi riktar oss aldrig mot barn med våra tjänster.

Cookies och annan teknik vi använder

Vi använder cookies och / eller liknande tekniker för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla information om användare. Detta görs för att personifiera och förbättra din upplevelse hos oss.

En cookie är en liten textfil lagrad på din dator. Cookies lagrar information som används för att göra webbplatser funktionella och förbättra upplevelsen. Det är endast vi som kan komma åt cookies som skapats av vår hemsida. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå. Att stänga av cookies kan hindra användningen av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda viktiga funktioner på vår hemsida. Dessa cookies samlar aldrig in någon Personlig Data.
 • Analytics-cookies – dessa cookies används för att spåra användningen av vår webbplats och tjänster.

Här är de cookies vi använder:

 • Cookie policy – ihållande cookie – 1 års varaktighet – vi ställer in denna cookie för att begränsa visningen av cookie policyen på varje sidvisning / besök.
 • Google Analytics – ihållande cookie – 2-års varaktighet – vi använder Google Analytics för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen

Du kan ta bort cookies lagrade i din dator via dina webbläsarinställningar. För mer information om cookies, besök MinaCookies.se.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har sin egen sekretesspolicy som du kan granska här. Om du vill avstå från spårning av Google Analytics, besök sidan om borttagning av Google Analytics.

Kontakt Information

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för ärenden gällande vår Integritetspolicy.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi reserverar rätten att ändra denna Integritetspolicy. Senaste ändringen gjordes den 1 Juni 2019.

 

© 2023 Eljour & Eltjänst – Integritetspolicy | Sitemap

© 2023 Eljour & Eltjänst
Integritetspolicy | Sitemap