Eljour & Eltjänst i EU AB

Började gälla den 25 Maj 2018.

Vi säljer inte din personliga information, men vi måste fortfarande berätta vad vi samlar in från dig och hur vi använder den. Vi kan uppdatera denna policy då och då. Din fortsatta användning av denna webbplats indikerar att du godkänner de uppdaterade villkoren.

Sammanfattning

För att komma i kontakt med oss lämnar du namn, e-post adress och/eller telefonnummer. Vi använder endast denna information för att kommunicera med dig.

Introduktion

Integritet och skydd av dina personuppgifter är, och kommer att förbli, enormt viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar dina personuppgifter samt beskriva dina val- och kontrollmöjligheter kring när och hur du väljer att dela dina personuppgifter. Denna integritetspolicy (“Policy”) förklarar mer detaljerat vad vi menar.
Kontakta oss om du har några frågor angående användningen av din Personliga Data så hjälper vi dig.

Definitioner

Personlig Data – all information relaterad till en identifierad eller identifierbar person.
Bearbetning – all bearbetning av Personlig Data eller delar av Personlig Data.
Dataföremål – en person vars Personliga Data bearbetas.
Barn – en person under 16 år.
Vi / Oss – Eljour & Eltjänst i EU AB.

Dataskyddsprinciper

Vi lovar att följa dessa dataskyddsprinciper:

 • Bearbetning:
  – är laglig, rättvis, transparent. Dina rättigheter övervägs alltid före vi bearbetar Personlig Data. Vi förser dig med information gällande bearbetningen på förfrågan.
  – är begränsad till syftet. Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket Personlig Data samlades.
  – görs med minimal data. Vi samlar bara och bearbetar den minsta mängd Personlig Data som krävs för något ändamål.
  – är begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar aldrig din Personlig Data längre än vad som behövs.
 • Vi gör vårt bästa för att säkerställa:
  – noggrannheten i all Personlig Data.
  – integriteten och sekretessen av Personlig Data.

Dataföremål’s rättigheter

Dataföremålet har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du har rätt att veta om din Personliga Data behandlas, vilken data som samlas, varifrån den erhålls samt varför och av vem den behandlas
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av din Personliga Data som samlats in.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av din Personliga Data som är felaktig eller ofullständig.
 4. Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att din Personliga Data raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att när vissa villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av din Personliga Data.
 6. Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av din Personliga Data, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering; och att ej vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
 8. Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla din Personliga Data i maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar din ansökan, kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du missnöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel, såsom att ansöka om skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av din Personliga Data.

Data vi sparar

Information som du har gett oss
Eljour & Eltjänst i EU AB kan (om du godkänner) få följande typer av information från dig eller om din dator eller enhet (“Information”), vilket kan innehålla information som kan användas för att identifiera dig enligt nedan (“Personligt identifierbar information”):

 • Namn
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Automatiskt Sparad Information ( detaljer nedan )

I vissa fall kan vi begära att du lämnar några av de uppgifter som identifierats ovan för att få specifika produkter eller tjänster.
När du lämnar information till Eljour & Eltjänst i EU AB, godkänner du att du endast lämnar sann, exakt, aktuell och fullständig information.

Information som samlas in automatiskt om dig
Eljour & Eltjänst i EU AB kan automatiskt ta emot och logga vissa typer av information när du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, mobilapplikationer eller andra produkter, inklusive:

 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Mobilenhet
 • IP Adress
 • Internet Leverantör
 • Innehållsvisning
 • Geografisk plats
 • Anslutningshastighet
 • Besökstid
 • Hänvisande webbplats, ansökan eller service
 • Registreringstid

Hur vi använder din Personliga Data

Vi använder din Personliga Data för att:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster
 • Uppfylla dina önskemål
 • Förbättra våra produkter och tjänster
 • Anpassa och skräddarsy din upplevelse på Eljour.eu

Vi använder dina Personliga Data på legitima grunder och / eller med ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi kommer aldrig dela din Personliga Data med främlingar.
Personliga uppgifter om dig tillhandahålls ibland till våra betrodda partner för att antingen kunna tillhandahålla tjänster till dig eller för att förbättra din kundupplevelse.

Vi arbetar endast med bearbetningspartners som kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för din Personliga Data. Vi avslöjar din Personliga Data till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi enligt lag är skyldiga att göra det. Vi kan avslöja din Personliga Data till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga skäl för det.

Hur vi skyddar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla din Personliga Data säker. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker. Lagrade data krypteras när det är möjligt.
Trots att vi försöker vårt bästa kan vi ej garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att anmäla lämpliga myndigheter om överträdelser av uppgifter. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsbrott och att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser uppstår.

Barn

Vi har aldrig för avsikt att samla in eller medvetet lagra personuppgifter från barn. Vi riktar oss aldrig mot barn med våra tjänster.
Information om cookies
Eljour.eu använder (som de flesta andra webbsidor) cookies för att ge dig en bra användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker olika webbsidor.

Cookies hjälper dig att:
– Få relevant information på vår och andras webbsidor.
– Spara inställningar från det ena besöket till det andra.
– Gör att hemsidan fungerar så bra som du förväntar dig.

Vi använder aldrig cookies till: 
– Att spara personlig information utan ditt samtycke.
– Att skicka vidare personlig information till tredje part.
– Att samla in känslig personlig information.

Din tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i din webbläsare tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på denna webbsida.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller stänga av helt om du önskar detta. Att stänga av cookies kan hindra användningen av vissa funktioner. Hur du stänger av cookies finns beskrivet om du söker i din webbläsares hjälpsida.

Ändringar av denna Policy

Vi kan ibland göra ändringar i denna Policy.
När vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kommer vi, beroende på de omständigheter som föreligger, att meddela dig detta på ett lämpligt sätt.

Kontakt

Tack för att du har tagit del av vår Policy. Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär för ärenden gällande vår Integritetspolicy.