Spisvakt

Här lär du dig allt om Spisvakt. Ett “hett” tips är att se över din gamla. Vi har statistik att visa.

Kort sammanfattning; en BRA spisvakt;

  • Övervakar och håller håll på spisen
  • Larmar och påkallar uppmärksamhet
  • Bryter strömmen för att förhindra bränder!

Brandstatistik

En stor andel av bostadsbränderna i Sverige startar i samband med matlagning på spisen.

Köket är den vanligaste platsen i huset där det börjar brinna och detta beror oftast på spisen, i samband med matlagning.

Varje år inträffar ungefär 6000 bränder som föranleder en räddningsinsats i våra bostäder.

Man räknar med att det sker ungefär 1 300 spisbränder per år i Sverige.

Spisvakt Statistik

2017 dog 113 personer av bränder i Sverige enligt preliminär statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Antalet är det högsta sedan 2010, och äldre människor är värst drabbade – hela 42 procent av de omkomna var över 65 år.

Många har varit ensamma i bostaden när branden startat och har inte själva kunnat släcka branden eller ta sig ur bostaden.

Varför Spisvakt?

Grunden i en bostads brandskydd är en fungerande brandvarnare, men för den som är särskilt riskutsatt behövs ofta ytterligare åtgärder.

Det kan vara människor med kognitiva svårigheter som nedsatt minne eller impulsiva personer som har lätt att distraheras av omgivningen samt personer påverkade av läkemedel och alkohol.

Vad är en spisvakt?

Spisvakt är ett hjälpmedel för att förebygga bränder utan att göra stora inskränkningar i personernas vardagliga liv.

En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Spisvakter är ofta diskret utformade för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme.

Bra spisvakt?

En bra spisvakt skiljer sig från en timer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen även reagerar på värme och rörelse, eller en kombination av dessa.

Många bränder startar på spisen, det är lätt att glömma en platta på eller dina barn och husdjur kan råka komma åt reglagen.

Värmen från en bortglömd platta kan smälta fettet i spisfläkten så att det droppar ner och börjar brinna.

Rengör regelbundet spis, ugn och fläkt så minskar du risken för utvecklad brand i köket.

Du kan även installera en Prefi spisvakt.

Prefi spisvakt

Spisvakt Prefi

Prefi spisvakt håller koll och övervakar spisen så att den aldrig blir för varm eller har för hög temperatur.

Prefi spisvakt påkallar brukarens uppmärksamhet med ljudsignal och blinkande ljus ifall börjar temperaturen bli för hög.

Om användaren fortfarande inte reagerar så fungerar Prefi spisvakt så att den bryter strömmen så att en brand aldrig kan uppstå.

Prefi spisvakt är diskret utformad för att synas så lite som möjligt och uppfyller de standarder som idag är gällande för spisvakter.

Intresseanmälan

Kontakta oss så berättar vi hur du gör för att få din Prefi spisvakt installerad.

© 2020 Eljour & Eltjänst – Integritetspolicy | Sitemap | Hemsida optimerad för fler nya kunder.

© 2020 Eljour & Eltjänst
Integritetspolicy | Sitemap
Hemsida optimerad för fler nya kunder