Tillfällig elanläggning / byggström

Vi hjälper till med akuta inkopplingar av tillfälliga elanläggningar och hyr ut tillfälliga elanläggningar. En säker och störningsfri elförsörjning krävs för att ett bygge skall fungera så bra som möjligt.

Vi projekterar och kartlägger behovet av tillfälliga elanläggningar från början till slutet av entreprenaden, och hjälper till med dimensioneringar, beräkningar och leverans av behörig elinstallatör.

I våra hyrestjänster ingår följande:

 • Planering av tillfällig elanläggning
 • För och färdiganmälan till nätägare
 • Dimensionering av kablage
 • Utlösningsvillkor och säkringsstorlek
 • Leverans och returtransport
 • Installation av lämpliga elcentraler och kabel
 • Analys, mätning, dokumentation och beräkningsresultat.

Uthyrning av tillfällig el:

 • Belysning
 • Fördelningscentraler
 • Generatorer
 • Huvudcentraler
 • Kablar
 • Transformatorer
 • Undercentraler 16-63A

Hyresvillkor / Hyresavtal

© 2020 Eljour & Eltjänst – Integritetspolicy | Sitemap | Hemsida optimerad för fler nya kunder.

© 2020 Eljour & Eltjänst
Integritetspolicy | Sitemap
Hemsida optimerad för fler nya kunder